My Health Partner Logo
Home / High cholesterol / ការគ្រប់គ្រង
ការរស់នៅជាមួយកូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស់
អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានចាំបាច់ដើម្បីស្វែងយល់អំពីកូលេស្តេរ៉ុល ផលប៉ះពាល់ មូលហេតុ និងផលវិបាក និងរបៀបគ្រប់គ្រងកូលេស្តេរ៉ុល។
ខ្លាញ់កូឡេស្តេរ៉ុលខ្ពស់

ការគ្រប់គ្រង

បង្ហាញឯកសារយោង

ឯកសារយោង

2
WebMD. Frequently Asked Questions About Cholesterol.